Live
19OZN | Sekai doggo4OZN | Sekai doggo1SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom317SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom3KLG | LF | Joaji3KLG | LF | Joaji116KLG | LF | Joaji3KLG | LF | Joaji3Chrom8Chrom215SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom3PIXSPARKSXXX9PIXSPARKSXXX0112E | Alexis52E | Alexis2Chrom8Chrom3122E | Diptox72E | Diptox0PIXSPARKSXXX9PIXSPARKSXXX39Chrom8Chrom3Kvothe6Kvothe082E | Alexis52E | Alexis32E | Zaix102E | Zaix1102E | One112E | One1PIXSPARKSXXX9PIXSPARKSXXX321SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom3NT | Asellus2NT | Asellus120NT | Asellus2NT | Asellus0SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom318OZN | Sekai doggo4OZN | Sekai doggo1NT | Asellus2NT | Asellus314NT | Asellus2NT | Asellus3KLG | LF | Joaji3KLG | LF | Joaji013SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom2OZN | Sekai doggo4OZN | Sekai doggo37KLG | LF | Joaji3KLG | LF | Joaji32E | One112E | One26NT | Asellus2NT | Asellus32E | Diptox72E | Diptox04OZN | Sekai doggo4OZN | Sekai doggo32E | Alexis52E | Alexis25SC | NGS | Phantom1SC | NGS | Phantom3Chrom8Chrom03Kvothe6Kvothe22E | One112E | One322E | Diptox72E | Diptox32E | Zaix102E | Zaix01Chrom8Chrom3PIXSPARKSXXX9PIXSPARKSXXX2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
OZN | Sekai doggo
SC | NGS | Phantom
SC | NGS | Phantom
KLG | LF | Joaji
KLG | LF | Joaji
Chrom
SC | NGS | Phantom
PIXSPARKSXXX
2E | Alexis
Chrom
2E | Diptox
PIXSPARKSXXX
Chrom
Kvothe
2E | Alexis
2E | Zaix
2E | One
PIXSPARKSXXX
SC | NGS | Phantom
NT | Asellus
NT | Asellus
SC | NGS | Phantom
OZN | Sekai doggo
NT | Asellus
NT | Asellus
KLG | LF | Joaji
SC | NGS | Phantom
OZN | Sekai doggo
KLG | LF | Joaji
2E | One
NT | Asellus
2E | Diptox
OZN | Sekai doggo
2E | Alexis
SC | NGS | Phantom
Chrom
Kvothe
2E | One
2E | Diptox
2E | Zaix
Chrom
PIXSPARKSXXX